Er du hoppet med på stress-bølgen?

Er du hoppet med på stress-bølgen?

Stress-bølgen
35.000 danskere er sygemeldt af stress – hver dag. Ca. 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver eneste dag (kilde: Stressforeningen). Ud over at stress er meget sundhedsfarligt, for dem det rammer, er det også et kæmpe problem og udfordring for hele vores samfund. Det vurderes, at stress koster vores samfund ca. 14 milliarder om året.
I denne artikel giver jeg et overordnet billede af mulige årsager til stress. Og jeg peger på måder at overvinde stress.

Årsager til stress
Forestil dig en bølge der vokser sig stor, bliver kraftfuld, viser tænder, topper og igen flader ud. Stress opstår, når dit nervesystem af den ene fastholdes, der hvor bølgen topper, uden mulighed for igen får lov at give slip. Selvsagt er det, at vi i denne tilstand på et tidspunkt kollapser.
Den fastholdte spænding kan være et resultat af vidt forskellige omstændigheder. Hos NORCARE – Center for forebyggelse og sundhed, har vi med vores 4-fasers model udviklet en måde at komme hele vejen rundt.

norcare, tanker, selvhjælp, overbevisninger, awareness

Indre overbevisninger
Indre overbevisninger styrer vores syn på os selv, andre og verden. Vores indre overbevisninger er et resultat af, hvordan vi gennem vores opvækst og liv er blevet taget imod af andre mennesker. Indre overbevisninger er tæt forbundet med vores nervesystem og får os ofte til at reagere pr. automatik. Når det lykkes os at sætte ord på indre overbevisninger, indgår der ofte ord som bør, skal, hvis, kan ikke.
Vi kan sige meget godt om indre overbevisninger. Vi har taget (mange af dem) dem til os, da vi har erfaret de virker og har været hensigtsmæssige gennem vores liv og opvækst. Kort og godt – de har hjulpet os til at handle på måder, der er blevet positivt mødt af andre.
Det ærgerlige er blot, at de indre overbevisninger nemt kommer til at stå i vejen/bliver en hindring for os. Vi får sværere ved at forholde os ordentligt til os selv, ligesom det bliver sværere at mærke vores følelser og behov.
Nogle af de indre overbevisninger vil ofte skabe udækkede behov og fastlåst energi. Det bevirker, at vi på toppen af bølgen ikke giver os selv lov til at give slip og flade ud og på naturlig vis.

Ydre omstændigheder
I debatten om stress er der diskussion omkring, hvorvidt stress er et personligt anliggende eller et kollektivt ansvar. Det er et både og. Selvfølgelig er der et kollektivt, organisatorisk, ledelsesmæssigt, kollegialt og medmenneskeligt ansvar, men fordi stress rammer det enkelte menneske, er vi også tvunget til på bedst mulig måde selv at tage ansvar.
Når vi taler om ydre omstændigheder er det i første omgang nødvendigt at klargøre hvilke ting, som stresser os. Er det kolleager på jobbet, uafsluttede opgaver, manglende indflydelse, huset der ikke er solgt, uoverensstemmelse mellem krav og ressourcer? Vi er alle vidt forskellige, og det specifikke, der medvirker til stress for den ene, behøver på ingen måde at medvirke til stress for den anden. Det er her vigtigt både at inddrage arbejds- og familieliv, da kroppen som organisme ikke formår at skelne mellem disse to forhold.
I psykologien bruger vi begrebet projektion, hvilket betyder at tillægge omgivelserne noget, der i virkeligheden er egne indre overbevisninger. Når vi finder årsager i omgivelserne, er det derfor vigtigt at have bevidsthed på, om det er udefrakommende krav eller forventninger, vi selv har skabt.
Hertil er det interessant at tale grænsesætning. Ved grænsesætning menes evnen til at mærke hvornår nok er nok. Samt evnen til at sætte egne behov i centrum og markere personlige grænser på hensigtsmæssig vis. Bliver vi i billedet af bølgen, kan klar og tydelig grænsesætning øge plads til at bølgen, og organismen, kan bygge sig op, toppe og igen flade ud og give slip.
Og så er der de ydre omstændigheder, der stresser og er vanskelige eller umulige at ændre på, i hvert fald her og nu, f.eks. skilsmisse, mistet job, krav vi ikke kan leve op til, sygdom, tab, økonomiske vanskeligheder. Vi kender jo alle til dette, det er en del af livet, og spørgsmålet er hvordan vi som mennesker bedst muligt håndterer det. Sørg for at have nogle at dele dine oplevelser med, og prøv også at læs afsnittet Handling.

Organisering
Holder vi fast i billedet af bølgen bliver det tydeligt, at vi kan organisere vores liv, så bølgen får plads til at følge sin naturlige bevægelse. Men det bliver også tydeligt, at vi nemt kan organisere vores liv, så bølgen bliver fastholdt i spændingen lige der, hvor den topper.
Organisering kan betragtes på mange niveauer. Vi kan rette opmærksomheden mod et mikroniveau og her pege på vigtigheden af at give slip og trække os tilbage mellem arbejdsopgaver og handlinger – give os selv ro, så vi ikke farer direkte fra det ene til det andet. Her har vi som mennesker gennemgået betydelige ændringer gennem de seneste årtier. Og sikkert er det, at vores tilbøjelighed til tilbagevendende at rette opmærksomheden mod sms, mail, Facebook og Internet medvirker til at fastholde en spænding, der øger stressbelastningen af kroppen.
Parametre som kost, søvn, motion og hvile er også placeret under organisering. Også her kan vi gøre noget ved f.eks. at reducere vores indtag af kaffe, cola og andre fødevarer, der påvirker vores nervesystem.
Også i et større perspektiv er billedet interessant, fordi det er vigtigt at indrette vores hverdag, arbejdsliv og liv generelt, så der både er plads til at bølgen bygger sig op, topper og igen flader ud og giver slip.
Organisering er på den ene side et område, hvor små ændringer kan gøre en betydelig forskel – og på den anden side et område, hvor det at foretage ændringer kan være en langsigtet proces. Da jeg for år oplevede angstanfald som følgevirkning af længerevarende stress, lå der forud flere års organisatoriske ændringer, før jeg for alvor nærmede mig det, jeg oplevede som rigtigt for mig.

Awareness
Med billedet af bølgen, har vi også billedet af mennesket som selvregulerende væsen. Mennesket som selvregulerende væsen er et menneske med awareness og opmærksomhed på sin krop, tanker og verden omkring sig. Mennesket som selvregulerende væsen er i stand til at mærke og handle på sine behov, sætte sig i andres sted, og få det hele til at gå op i en højere enhed.
Når vi er fanget i stress, ødelægger vi evnen til selvregulering. Egentligt er det et urgammel sundt kropsligt alarmberedskab. Kroppen siger, ”der er livsfarlig fare på færre, glem alt andet og mobiliser alt mulig energi og overvind fareren”.
Den tilstand er vi kun gearet til at være i kortvarigt. Bliver vi her gennem længere tid er det skadeligt for organismen, og på et tidspunkt kollapser vi.
På vejen til kollapset sender kroppen en række signaler med melding om at noget er galt. Nogle af dem står nævnt i boksen STRESS-signaler. Kære læser, lyt til dem, så tidligt som muligt… Jeg taler af erfaring. Jeg er en af dem, der valgte at overhøre ganske meget før jeg stoppede op…

Handling
Er du kollapset med stress, er opskriften ro. Dit nervesystem har simpelthen brug for ro til at genetabere den tabte balance. Og pas på, at du i denne fase ikke ryger på en selvudviklingsbølge eller et yogatrip. Træk vejret dybt, fokus på dine udåndinger, sæt dig selv i centrum, afgræns dig, find nogle fortrolige eller en terapeut med viden om stress at dele dine oplever med, undlad at lade dig styre af bør og skal, GIV SLIP.
Har du igen din stress på afstand, eller er du så heldig, at agere proaktivt på stress. Så prøv at læse artiklen her igennem endnu engang. Prøv at se hvilke afsnit du særligt bliver optaget af. Men prøv også at være opmærksom på, hvilke afsnit du er hurtigst til at afvise. Meget ofte har vi mennesker noget at lære begge steder.
Er det afsnittet med indre overbevisninger, så kan du starte med at opdage, de indre overbevisninger der medvirker til at aktivere stress hos dig. Andet skridt kan være, med meget små skridt, at lave eksperimenter i retning af at handle dig ud af dine overbevisninger.
Omkring ydre krav, så kan du prøve at notere de krav du oplever er medvirkende til stress hos dig. Prøv herefter at lave en plan for, hvordan du kan begynde at forholde dig til kravene, på måder der i højere grad også tager afsæt i dig og dine behov.
Og omkring det der ikke kan ændres. Sørg for at giv dig selv plads, se om du måske kan reducere andre ting der også belaster, sørg for at have nogle omkring dig at dele dine oplever med.
I organiseringsdelen kan en indgang være at notere de 10 ting, der betyder mest for dig i dit liv. Sæt tingene ind på en skala fra 1-10. Herefter kan du gøre det samme, hvor du tager udgangspunkt i dit liv lige nu. Efterfølgende kan du lægge de to skalaer side om side og se, hvad det sætter i gang af tanker, følelser og impulser til ændringer hos dig.
Fokuserer vi på afsnittet om awareness, så prøv at stille dig selv spørgsmålet om, hvorvidt du er dine følelser og kropslige fornemmelser, i dit hoved og dine tanker, eller i omgivelserne omkring dig. Og prøv at arbejd dig hen imod en balance mellem alle 3 zoner. Vil du gå videre denne vej, er der hjælp at hente både i terapeutisk massage, åndedrætsøvelser, mindfulness, yoga og Qi Gong.

Du kan starte med at orientere dig her på sitet, eller stille spørgsmål i debatforummet. Du er altid velkommen til at kontakte mig på kontakt@jonasborup.dk og tlf.: 2426 7732. Og samtidigt vil jeg på alle måder anbefale dig, at tage kontakt til en dygtig psykoterapeut eller psykolog, med særlig viden om stress.

Første artikel af flere
Dette er første artikel af en serie på flere. I næste artikler kommer ind på, hvordan stress kan være drevet af både lyst og frygt.

Hilsen Jonas Borup

http://jonasborup.dk/

stress, angst, depression, behandler, jonas borup