5 hurtige råd, hvis du ønsker at forblive angst

5 hurtige råd, hvis du ønsker at forblive angst

5 hurtige råd, hvis du ønsker at forblive angst

stress, angst, undgåelse

 

En lille artikel skrevet med et glimt i øjet til dig, der lider af angst og er kommet ind i angstens onde og selvforstærkende cirkel.

1 Tro på, at de angstprovokerende tanker er virkelighed

Hvis du ønsker at forblive angst, skal du altid tage dine tanker for gode vare – med rationalet om, at ”hvis jeg tænker noget, så må det være sådan”. Det kan være, at du fx tænker, ”…at andre mennesker er kritiske og vurderer mig negativt”. Det kan handle om tanker som: ”Nu mister jeg kontrollen over mig selv” eller ”nu får jeg et hjertestop”. Når du går med på sådanne tanker, sender du signal til din krop om, at der er en potentiel trussel, der står og lurer. Din krop gør det, den tror den skal, når den oplever, at der er fare på færde. Stresshormoner vækker dit autonome nervesystem, som er kroppens alarmberedskab, som har til formål at mobilisere kræfter til enten kamp eller flugt. Du mærker måske øget hjertebanken, hyperventilering, svimmelhed, svedturer, anspændthed eller andre kropslige signaler fra din krop om, at der er ”fare på færde”.

Så hvis du vil forblive angst, skal du se bort fra, at vores tanker baserer sig på antagelser og fortolkninger. At tanker er proppet med kognitive forvrængninger, og at tanker bare er tanker og altså vores helt egen privatproduceret ”virkelighed”. Hvis angsten skal opretholdes, skal du altså ikke stille spørgsmålstegn ved din tænkning, søge alternative tanker eller lade dine angsttanker komme med devisen om, at du ikke behøver at beskæftige dig med dem.
2 Undgå de steder og situationer, hvor du forventer, at angsten vil komme

Det er meget typisk, at man, når man lider af angst, begynder at undgå de steder og situationer, som man forbinder med det at blive angst. Det kan være, at du begynder at undgå det sted på gaden, hvor angsten første gang vældede ind over dig. Det kan være, at du er begyndt at melde fra til sociale arrangementer eller er stoppet med at tage offentlig transport, netop da de sammenhænge vækker ubehag og angst.

Undgåelse er en meget forståelig strategi. Det ligger jo helt grundlæggende i menneskets natur at flytte sig fra ubehag og oplevet fare på færde. Men når man lider af angst, er undgåelse faktisk en strategi, der vedligeholder og forstærker angsten. Du opnår en kortsigtet lettelse med tanken: ”Puha, det var godt, at jeg meldte afbud eller undgik den situationen”. Men langsigtet holdes angsten derimod i live. Angsten bliver ikke korrigeret men blot bekræftet. I undgåelsen trives angsten altså rigtig godt, så bliv ved med at ty til undgåelse, hvis du ønsker at forblive angst.
3 Når angsten kommer, skal du gøre, hvad du kan for få den til at gå væk og bekæmpe den

Når du forsøger at skubbe angsten væk og holde den for døren, så sender du igen et signal til din krop om, at der er ”fare på færde”. Du kender måske til tanker som: ”Åh nej, nu kommer det” eller ”gå nu væk”. Man kan bruge det billede, at angsten banker på døren, og at du gør, hvad du kan for at holde døren lukket. Det kan være, at du billedeligt forstået sætter ti hængelåse på døren eller bruger al din kraft på at barrikadere døren. På den anden side af døren vokser angsten sig stor og farlig og dit behov for undgåelse vokser også.

Så hvis angsten fortsat skal have greb i dig og begrænse dit liv, skal du bruge al kraft på at bekæmpe den. Her nytter det ikke, at du accepterer, at angsten kommer eller ligefrem ”byder den indenfor”. Angst er voldsomt ubehageligt men ganske ufarligt, men glem alt om det. Angst mindskes i intensitet i det øjeblik, vi åbner døren for den og ser den i øjnene. Så hold endelig døren lukket, hvis angsten skal holdes i hævd.
4 Stop dine daglige gøremål og isoler dig

Når du stopper dine daglige gøremål og trækker dig fra situationer og andre mennesker, har du pludselig rigtig meget tid og opmærksomhed, som du kan rette mod din angst. Det får din angst til at vokse. Der er ikke noget til at aflede eller distrahere dig. Der er til gengæld rig mulighed for at gå i dialog med angsten og lade sig overbevise om de angstprovokerende tanker. Dit alarmberedskab trigges og angsten lever i bedste velgående.

Når du oplever, at dit liv er begrænset af din angst, og at du ikke længere kan, hvad du kunne, vil du opleve, at følelser som afmagt og håbløshed, står på spring. Sådanne følelser giver dig endnu mere trang til at trække dig fra din omverden og ”angstens negative cirkel” styrkes.

5 Hold problemerne for dig selv

Hvis du holder på din angst som et privat anliggende, vil du let kunne blive bekræftet i tanker som, at du ”skiller dig ud”, ”er problematisk” eller måske ”et håbløst tilfælde”. Måske skammer du dig og har brug for at isolere dig endnu mere fra andre. På den måde opdager du aldrig, at angst er et meget udbredt problem i befolkningen, og at mange mennesker omkring dig enten har eller har haft angst tæt inde på livet. Du får ikke mulighed for at lade dig inspirere af andres måder at komme ud af angstens greb eller finde håb i, at angst ikke er en vedblivende tilstand men en tilstand, som man kan arbejde med og løsrive sig fra.

Du finder aldrig ud af, at der efterhånden er udviklet fantastisk god evidensbaseret behandling for angst, og at mange angsttyper faktisk ganske let kan behandles med den rette hjælp.

Hvis du, når du har læst denne artikel, alligevel tænker, at du ikke ønsker at forblive angst er du meget velkommen til at skrive til sidens brevkasse. Så vil vi sørge for at hjælpe dig med råd og vejledning til, hvor og hvordan du kan få den bedste hjælp.

Med varme hilsner fra

Camilla Karmark og Trine Lind Laursen
Psykologer og indehavere af ”Lind & Karmark – Kognitiv Psykolog Praksis”, København
www.kognitivpsykologpraksis.dk