Du har selv kontrol over depression!

Du har selv kontrol over depression!

Du har selv kontrol over depression

”Jeg er blevet ramt af en depression” Kender du udtrykket? Er det et du selv har brugt? Eller kender du måske nogen der har sagt det?

Mange har opfattelsen af, at depression er noget man bliver ramt af og er en sygdom i hjernen, som man ikke selv har indflydelse på. Én ofte hørt forklaring er, at det er på grund af mangel på Serotonin, et kemisk stof i hjernen og løsningen er sygemelding og piller.

Det er dog et faktum, at det ikke er mangel på Serotonin i hjernen, som er direkte årsag til depression. At sidestille Serotonin-mangel, som årsag til depression er det samme som at påstå, at mangel på Panodil er forbundet med hovedpine, blot på baggrund af, at Panodil har en positiv effekt på hovedpine. Som det også gælder ved depression er hovedpine altid et symptom på et andet problem.

Der foreligger yderst sikre forskningsmæssige beviser for, at en af årsagerne til depression er uhensigtsmæssige mentale strategier, som f.eks. grublerier og undertrykkelse af tanker, der kan give bagslag og dermed resultere i og vedligeholde en depression.

Den rigtig gode nyhed er nu, at depression er langt mere under din egen kontrol end du måske tror!

De fleste deprimerede klienter jeg møder i min praksis, har startet med at opleve noget negativt i deres liv. Det kan være dødsfald, dårlige arbejdsforhold, parforholdsproblemer eller alvorlig sygdom. Der opstår triggertanker som f.eks. ”Hvorfor sker det her for mig?”, ”Hvordan tackler jeg min situation bedst muligt?” eller ”Hvad er der galt med mig?”.
Den slags triggertanker opstår ofte i ubehagelige livskriser og er helt almindeligt, men triggertanker er ikke nok til at blive til en depression. Det er først når du holder fast i dine triggertanker og bruger meget tid på at tænke over dem at depressionen opstår. Normalt varer en tanke få sekunder, hvor en negativ tanke kan komme til at vare flere timer, hver eneste dag.

For at finde en løsning og en vej ud af depressionen bearbejdes og analyseres den samme tanke igen og igen. Det er meget typisk at mine klienter bruger mellem 5-10 timer dagligt på at problemløse og gruble over deres tanker og det er denne langtidstænkning der vedligeholder deres depressive sindstilstand.

Så forsøget på at finde en løsning vil paradoksalt ende med at vedligeholde symptomerne. Det svarer lidt til at falde ned i et hul og prøve at grave sig selv op, men resultatet er at hullet bliver dybere og dybere og det bliver endnu sværere at komme op igen.

Fra grublerier til at lade tankerne være
Hvad er løsningen så, når grublerier er årsagen til depression?

Løsningen er simpel, men effektiv: Lad tankestrømmen være og ret fokus på den ydre verden. Det handler om blot at lade tankerne være, i stedet for en strategi om at undertrykke tankerene, der nemlig let giver bagslag. Du vil opleve at tankerne automatisk fylder mindre og derved bliver du mindre depressiv.

Prøv denne øvelse:
Noter først dit humør på en skala fra 0-10. I det næste minut fylder du dit hoved med negative tanker om problemerne i dit liv og grubler over hvor umulig din situation er. Hvordan har dit humør det nu på den samme skala fra 0-10? De fleste oplever en forværring i humøret.

Skift nu fokus til lydende omkring dig. Kan du høre dine naboer, fuglekvidr, trafikken eller radioen der kører? Lad dine tanker være og zoom nu ind på én af lydene. Koncentrer dig om dette lydspor i ét minut. Hvad er der sket med din tankestrøm og dit humør fra 0-10?

De fleste vil opleve at tankerne bliver mindre tydelige og humøret bliver bedre. Det viser altså, at din opmærksomhed er ret vigtig i forhold til dit humør.
Gentag eventuelt øvelsen flere gange i løbet af den kommende ugen og læg mærke til den kontrol du har over din opmærksomhed og at du altså selv kan styre hvor du retter dit fokus hen, uanset hvad der sker inde i dig eller omkring dig.

Husk dagens gode nyhed: Du er selv herre over de mekanismer der vedligeholder grublerier og symptomer. Dermed kan du også selv slippe ud af depressionen. Du bliver ikke ramt af en depression, den kræver langvarige grublerier!

Faktaboks

– Op imod hver 5. dansker bliver deprimeret i løbet af livet.
– De fleste får antidepressiv medicin eller samtaleterapi
– Mentale strategier som f.eks. grublerier og tanke-undertrykkelse er primær årsag til depression
– Metakognitiv terapi handler om at begrænse uhensigtsmæssige mentale strategier der er årsag til depression.

Vi afholder løbende metakognitive grupper, hvor du til en fast lav pris kan få hjælp til at overvinde stress, angst og depression:

http://www.cektos.dk

Kh Pia Callesen

cektos.dk, stress, angst, depression, ocd, ptsd, livskrise, traumer