Dummere af stress?

Dummere af stress?

Spørgsmål:
Jeg oplever, at jeg er blevet “dummere” , siden jeg fik stress og depression.
Har jeg mistet evner eller en del af mit intellekt, som jeg ikke får tilbage? ”

Svar:
På grund af de kognitive vanskeligheder, der opstår i forbindelse med stress og depression, er der mange, der lettere føler sig “dum”. Det skyldes imidlertid netop disse vanskeligheder. Man tænker langsommere, har svært ved at holde opmærksomheden i længere tid, hvilket så gør det svært at koncentrere sig, og derved vanskeligt at kunne indlære noget nyt, og senere erindre det. Mange oplever også at man bliver mere ordfattig, eller kan komme til at bytte om på ord, eller sige ord, som man ikke mener i en given sammenhæng. Man udtrættes langt lettere, har vanskeligere ved at finde og fastholde et overblik, og ved at træffe beslutninger.
For mange, er de kognitive funktioner det der sidst vender tilbage til normalen. Energi, humør og overskud kommer almindeligvis tilbage forinden. Nogle gange kan de kognitive dysfunktioner halte meget efter.
Et halvt til et helt år efter stress og/el. depression er aftaget, er ikke ualmindeligt.
Marie Louise Dehn

http://www.psykologen.net