Radius: Fra
Radius:
km Set radius for geolocation
Søg

Næste åbne kurser er i Køge den 30. og 31. maj 2016, den 30. og 31. august i København og den 24. og 25. oktober i Køge. Læs mere herunder

Hvad gør man, når en kollega, en ven, et familiemedlem eller en tilfældig person på gaden rammes af psykisk sygdom eller oplever en akut psykisk krise? Ofte for lidt.
Et kursus i psykisk førstehjælp har til formål at øge din viden om psykiske sygdomme og kriser samt give dig mod til at handle, når du står over for et menneske med psykisk sygdom.
Psykiatrifonden udbyder i samarbejde med Trygfonden kurser i psykisk førstehjælp, hvor du kan få redskaber til akut medmenneskelighed. Jeg, Lizl Rand, er certificeret instruktør og vil i løbet af to dage undervise dig i hvordan man skal forholde sig, når det gælder om at yde førstehjælp på det mentale plan.
Behov for kursus:
I Danmark får hver 3. af os på et tidspunkt en psykisk sygdom, og næsten 700.000 danskere har psykiske problemer, hvoraf stress, angst og depression udgør den største kilde til alt fra dårlig trivsel til svær sygdom. Psykiske problemer er derfor udbredte i alle aldersgrupper og samfundslag.
Stort set alle arbejdspladser i Danmark har medarbejdere, der er sygemeldt i kortere eller længere tid på grund af stress. Hver anden familie kommer på et tidspunkt i berøring med behandlingssystemet, og psykisk sygdom er nu en folkesygdom, der rammer flere danskere end kræft og hjerte-kar-sygdomme.
Formål med kurset:
Et kursus i psykisk førstehjælp har til formål at øge din viden om psykiske sygdomme og kriser og give dig mod til at handle, når du står over for et menneske med psykisk sygdom. Det er helt centralt, at vi alle reagerer, hvis vi møder en medborger, pårørende, klient, medarbejder eller kollega, der har brug for psykisk førstehjælp.
Målet med psykisk førstehjælp er, at flere mennesker med psykiske problemer bliver hjulpet tidligere og bliver mødt med en større forståelse. Derfor har TrygFonden og Psykiatrifonden udviklet og uddannet instruktører i at kunne undervise og afholde kurser i psykisk førstehjælp. Håbet er, at det på sigt bliver lige så naturligt at tage et kursus i psykisk førstehjælp som det i dag er at tage et fysisk førstehjælpskursus.
Alle kan deltage på kurset:
Programmet psykisk førstehjælp er et 2-dages kursus udviklet til den brede befolkning. Men kurset er særlig relevant for pårørende og for personer, der i deres daglige arbejde kan møde mennesker med psykisk sygdom. Det kan være som leder, sygeplejerske, politi, pædagog, receptionist, ansat i HR-afdeling, tillidsfolk, sikkerhedsrepræsentant, socialrådgiver, underviser, butiksansat, terapeut, coach etc. Kurset retter sig ikke mod fagpersoner, der arbejder med mennesker med psykisk sygdom.
I undervisningen tages der i høj grad udgangspunkt i konkrete situationer fra dagligdagen. Undervisningen er derfor baseret på en blanding af videoer, beskrevne cases samt egne erfaringer.
Kurset giver dig følgende kompetencer:
• Gør dig i stand til at genkende symptomer og tegn på psykisk sygdom tidligere.
• Giver dig viden om, hvordan mennesker med psykisk sygdom helst vil mødes.
• Styrker din selvsikkerhed i forhold til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder fremfor at tage afstand.

psykisk førstehjælp, livskrise, angst, stress, kursus, foredrag

Dét får du:
• En øget viden om psykisk sygdom.
• Bedre færdigheder i forhold til at støtte mennesker med psykisk sygdom.
• Bedre handlemuligheder ved akutte psykiske kriser.
• Bogen ”Psykisk førstehjælp” udgivet af Psykiatrifonden.
• Certifikat udstedt af Psykiatrifonden – forudsat aktiv deltagelse i samtlige timer.
Som kursusdeltager er du med til at:
• Mindske berøringsangst og uhensigtsmæssige reaktioner i forbindelse med psykisk sygdom.
• Tilskynde til at mennesker med psykisk sygdom får den bedst mulige støtte og hjælp så tidligt som muligt.
Indhold i kurset:
Førstehjælpskurset består af et 12 timers træningsprogram, som afvikles over to dage. Du vil modtage en manual, som udgør grundlaget for undervisningen. Undervisningen varetages af en certificeret instruktør fra Psykiatrifonden, Lizl Rand.
Du undervises i følgende psykiske sygdomme: Depression, angst, psykoser og misbrug. Samt krisesituationer og krisereaktioner, selvmordstanker og selvmordsadfærd, selvskadende adfærd, panikanfald (angst), reaktioner ved traumer, akutte psykotiske tilstande, alvorlige reaktioner ved misbrug og aggressiv adfærd.
På kurset gennemgås handleplanen for psykisk førstehjælp med udgangspunkt i forskellige cases og øvelser.
Praktisk erfaring:
Jeg har i mine 12 år som leder flere gange oplevet at måtte yde psykisk førstehjælp. En af de mest dramatiske oplevelser var, da en medarbejder fik et telefonopkald om, at hendes kæreste var fundet død. Hun tog telefonen midt i et kontorlokale med mange kollegaer. I et skrig faldt hun om på gulvet – inden hun sammen med en kollega løb afsted. Imens sad resten af personalet lammet – senere brød de på skift sammen. Mange fik kontakt med deres egen angst – samtidig med, at flere følte skyld og skam over ikke at have reageret og hjulpet kvinden, der fik opkaldet.
Jeg har også måtte håndtere personale, kollegaer og pårørende med angst, depression, stress og misbrug udi både hash og alkohol. Ligesom jeg i min nærmeste omgangskreds har været der for folk, der pludselig mister eller som selv er pårørende til psykisk syge. Og så har jeg selv prøvet at få panikangstanfald og tro, at jeg skulle dø.
Min karriere i mediebranchen og min opgangskreds er ikke speciel udfordret/belastet i forhold til gennemsnittet. Mine eksempler viser med al tydelighed, at risikoen for at opleve en situation, der kræver psykisk førstehjælp – er langt større end ved fysisk førstehjælp. Det har været en stor hjælp for mig at have fået en masse viden og råd til hvad jeg kan gøre – og hvordan. Men det som har hjulpet mig mest i forhold til at reagerer, har været at tænke på, at jeg blot udviser AKUT MEDMENNESKLIGHED. Det er nemlig hvad psykisk førstehjælp handler om. At udvise medmenneskelighed akut. At gøre noget.
Det handler om at være der og tage kontakt og vurdere risiko for skade. Herefter skal du med respekt lytte, yde omsorg og informere om hjælp, samt dele din viden om professionel hjælp og andre muligheder for støtte. Hvordan du yder psykisk førstehjælp afhænger altid af selve situationen. Alle kan være psykisk førstehjælpere. Det handler ikke om at være terapeut eller ekspert udi psykiatrien. For du skal ikke behandle eller yde terapi – du skal hjælpe og støtte. Det handler om at turde gøre en forskel.
Handleplan:
Psykisk førstehjælp-programmet indeholder en konkret handleplan, som førstehjælperen tager i brug, når han eller hun skal hjælpe mennesker, der er i en akut psykisk krise eller som har en psykisk sygdom. Denne plan kaldes KRYDS:
Kontakt og vurder risiko for skade
Respekter personen og lyt opmærksomt
Yd omsorg og informer
Del din viden om professionel hjælp
Snak om andre muligheder for støtte

psykisk førstehjælp, stress, angst, kursus, foredrag, livskrise, karriere

Gode erfaringer fra Australien:
Programmet – som du bliver undervist i – er baseret på erfaringer fra Australien, hvor en gruppe af psykiatere, sygeplejersker, patienter, pårørende, redningsfolk og forskere udviklede programmet Mental Health First Aid i 2001. Programmet er siden blevet udbredt til 22 lande.
De australske erfaringer med psykisk førstehjælp er meget positive. Evalueringer viser, at kursisterne oplever markante ændringer i deres viden om og færdigheder i forhold til at støtte et andet menneske i psykiske vanskeligheder.
Underviser LIZL RAND:
Forfatter og foredragsholder. Uddannet psykoterapeut og journalist. Har lang og bred erfaring i mediebranchen – bl.a. som chefredaktør for fem magasiner. Har skrevet bogen ”Kom stærk ud af din angst”, er frivillig rådgiver i Psykiatrifonden og certificeret instruktør i psykisk førstehjælp. Blog: lizl.dk
Det praktiske:
Kommende hold:
30 & 31 maj 2016 – Begge dage kl. 9-16
Kursussted: Comwell Køge, Strandvejen 111, 4600 Køge
Pris inkl. fuld forplejning og materialer kr. 3.450 ekskl. moms
Tilmeld dig HER
30 & 31 august 2016 – Begge dage kl. 9-16
Kursussted: MBK, Pilestræde 61, 1 sal, 1112 København K
Pris inkl. fuld forplejning og materialer kr. 3.450 ekskl. moms
Tilmeld dig HER
24 & 25 oktober 2016 – Begge dage kl. 9-16
Kursussted: Comwell Køge, Strandvejen 111, 4600 Køge
Pris inkl. fuld forplejning og materialer kr. 3.450 ekskl. moms
Tilmeld dig HER

NB! Der er ikke inkluderet overnatning i kurset.
OBS: Begrænset antal pladser!
Jeg tager også ud på arbejdspladser, foreninger etc. og kan afholde kurset hos dig/jer. Skriv til mig på lizl.rand@gmail.com.

Kursus i psykisk førstehjælp har været omtalt i flere dagblade, fagblade og på tv.
Det siger kursisterne fra sidste hold:
”Kære Lizl. Jeg har netop udfyldt evalueringsskemaet, hvor jeg har givet dig topkarakter. Du er top engageret, super struktureret, og du formidler din viden om psykisk førstehjælp på allerbedste måde. Du er levende og underholdende i din måde at gribe det egentlig tørre stof an på. Det var mange slides vi skulle igennem, men på intet tidspunkt bliver man ukoncentreret. Du forstår at holde en fast og samtidig gøre det legende let. Jeg har fået rigtig meget ud af de to dage, og jeg føler mig virkelig klædt på til at hjælpe, næste gang jeg møder psykisk syge. Jeg vil på alle måder anbefale dig, som formidler af kurset Psykisk førstehjælp. ” Leise Hestbæk, Executive Nu Skin Enterprises
”Tak. Jeg er godt nok yderst tilfreds med indhold og oplevelse af kurset. Selvom jeg ikke er spejlblank på området, så fik jeg samlet en del guldkorn, og fik genopfrisket meget andet. Du er en knald dygtig underviser, der formår at gøre stoffet spændene og enkelt at forstå, og du formår at inddrage alle kursisterne i kurset. ” Bettina Zarp, Socialpædagogisk konsulent
”Tak for et par meget givende og lærerige dage. Jeg er blevet klogere og forstår bedre hvordan mennesker, der har psykiske sygdomme, har det. Jeg føler mig bedre klædt på til at hjælpe mennesker i min familie og i mit netværk, som har de udfordringer. Sammenligningen mellem fysiske sygdomme og psykiske sygdomme var værdifuld viden. Med det i baghovedet kan jeg bedre sætte mig ind i, hvordan et menneske med f.eks. svær depression har det. Jeg er ikke den, der går udenom, når jeg oplever mennesket i mit netværk har det skidt, men jeg har følt, at jeg manglede viden og redskaber til at kunne give den rigtige hjælp. Når jeg fremover møder mennesker med en psykisk lidelse, vil jeg bruge min “psykisk-førstehjælps-kasse” og være bedre i stand til at hjælpe mere konstruktivt end tidligere. Lizl, du er en gave i forhold til formidling af budskaber, håndtering af mennesker og din tilstedeværelse, engagement og empati er svær at slå. Jeg kan kun give dig mine varmeste anbefalinger som coach, foredragsholder og som budskabsformidler af psykisk førstehjælp for Psykiatrifonden. Tak for dit nærvær. ” Marlene Høgh, Brand Manager
”Jeg fik meget ud af at deltage på kurset. Ud over at få opfrisket en del af hvad jeg allerede havde styr på ift. psykiske sygdomme og lidelser, så lærte jeg mere om de lidelser som jeg ikke helt havde styr på eller forståelse af. Det jeg især tog med mig var, at man ikke behøver at være nervøs/bange for at “gå i gang” med at tale og forsøge at hjælpe personer som man har en fornemmelse af har alvorlige psykiske ting de “bokser” med. At få terpet KRYDS var også rigtig gavnligt og forhåbentligt sidder det sådan lidt under huden til jeg har brug for det næste gang. At lave/øve/drøfte alle de forskellige cases var en god måde at få læringen til at komme ind i forståelses og følelses “apparatet” i endnu højere grad. Og endelig din måde at undervise og formidle på, var så dejlig ned på jorden, med en skøn “ikke bedre vidende” facon og samtidig har du en stor indsigt og viden inden for mange af emnerne som vi skulle igennem. Din personlighed og varme var også et godt plus! Så fra mig TAK TAK TAK- kan kun sige at jeg synes at dette burde være et obligatorisk kursus for alle voksne i Danmark, og jeg har allerede omtalt kurset til mange i mine netværk!” Heidi Als Ringheim, sexolog og parterapeut
”Det var to meget inspirerende kursusdage, som jeg var meget glad for at deltage i. Jeg synes også det var et godt hold af kursister, og rigtig mange gode diskussioner. Du var faktisk ligesom jeg havde forventet: Leverede en masse oplysninger om nogen tunge og seriøse emner, meget levende og med et glimt i øjnene, så der også blev plads til befriende latter – og især dit budskab om at skabe håb, gik lige ind hos mig, og det tog jeg med hjem. Jeg vil klart anbefale dine kurser til andre, så vi på den måde, kan være med til at nedbryde de tabuer, der er omkring de forskellige psykiske sygdomme. Jeg arbejder på en mandsdomineret arbejdsplads, og uden at generalisere, så kan et sådan budskab som du giver, være med til at hjælpe alle dem, der selv har, er i familie med, kender mennesker i omgangskredsen, eller på arbejdspladsen, der har en psykisk sygdom. -Og hvor det måske er værre for mænd at tale om at være psykisk syg. Så man kan tale om psykisk sygdom i stedet for at hviske om den. ” Eva Marie Kling, Project Manager Assistant hos Haldor Topsoe A/S
Referencer:
“Lizl Rand er en ualmindeligt indlevende fortæller, og samtidig et menneske, hvis både intelligente, følsomme og humoristiske refleksion over sin egen tilværelse skaber omgående klangbund hos hendes publikum – på tværs af køn, baggrund og andre mulige barrierer for modtagelsen af så følsomt et emne som angst. ” Lazarinka Damjanovski, Direktør, New Skills
“Det var rigtig godt foredrag og de mundtlige tilbagemeldinger vi har fået, har alle været meget positive. Dine ord har gjort indtryk. Som forventelig har tiden arbejdet meget konstruktiv for os. Mange medarbejdere har meldt meget positivt tilbage og har reflekteret over egen situation, kombineret med de store forandringer vi står i lige nu. De oplevede dig utrolig spændende og farverig, kombineret med de brugbare værktøjer du kom frem med. Det har virkeligt været en god dag. ” Hanne Boes Markussen, Innovationssygeplejerske, Sygehus Sønderjylland
”Lizl Rand er en fantastisk foredragsholder og leverer et hudløst ærligt foredrag, så det kan mærkes helt ind i knoglerne. At få indsigt i en persons liv med panikangst er en overvældende oplevelse, som både påvirkede og inspirerede alle de tilstedeværende til Rotary mødet på Store Kro. Der var god grund til at flere benævnte dit foredrag: Årets foredrag. Tak for at tage dig selv så meget med i dit foredrag – og for at være med til at nedbryde tabuer med både hjerte, smil og alvor. Der er brug for flere som dig.” Jette Overgaard Blok, Rotarymedlem i Fredensborg
“Jeg var til dit foredrag i Århus i aftes og vil lige rose dig. Det var et super inspirerende foredrag om et svært emne. Du er en fremragende formidler, som bruger masser af humor, og det uden at alvoren går tabt. Ikke et sekund fik jeg lyst til at lade hjernen vandre andre steder hen. Du er en inspiration for mange. Tak for en rigtig god aften. ” FOF, Aarhus
“Lizl Rand i topform! Tak for et inspirerende og spændende foredrag på Bornholm. Det var stort for mig personligt, endelig at få mulighed for at møde dig. Gårsdagens foredrag var meget givende og stærkt inspirerende. Jeg kan varmt anbefale til andre af mine kolleger at, man hyrer Lizl til at holde foredrag. Det er en meget stærk, personlig historie hun kommer med.” Lars Christensen, formand, SIND Bornholm.

psykisk førstehjælp, kursus, foredrag, lizl rand, stress, angst

Placering: København