Om Lizl Rand

Køn:

Kvinde

Uddannelse:

Dansk

Engelsk

Lizl Rand – Psykoterapeut og instruktør i psykisk førstehjælp

Jeg kan være din sparringspartner og støtte og hjælpe med redskaber, så du kan komme igennem livskriser, stress, angst, depression og andre udfordrende livssituationer.

Uddannelse og erfaring
Jeg er uddannet hos Psykoterapeutisk Institut, hvor jeg har taget den 4-årige uddannelse i oplevelsesorienteret psykoterapi på eksistentielt grundlag.
Jeg er rådgiver i Psykiatrifonden, hvor jeg også er uddannet instruktør i psykisk førstehjælp. Derudover underviser og coacher jeg sygemeldte med stress, angst og depression og hjælper dem tilbage på arbejdet.
Jeg har flere hundrede samtaler bag mig og er vant til at møde mennesker i forskellige steder i livet med forskellige udfordringer og baggrunde. Endnu har jeg aldrig mødt et menneske, jeg ikke har kunnet støtte/rådgive og som har fået det bedre.
Jeg har skrevet bogen ”Kom stærk ud af din angst”. En personlig beretning om hvordan jeg selv tidligere i mit liv har været nede og suge grundvand og er kommet styrket igennem hæslige perioder med stress og angst. Så jeg ved godt hvad det vil sige at have det dårligt og være desperat og have mistet troen på egen styrke. Den indsigt kombinerer jeg med min professionelle indsigt og erfaring. Og det er min største glæde at formidle værktøjer til dig, så du kan få det bedre og leve et hensigtsmæssigt og harmonisk liv.

Uddannelsen består af en 2-årig basisuddannelse: personlig udvikling, relationel og kommunikativ kompetenceudvikling og en 2-årig professionsuddannelse: terapeutisk kompetenceudvikling. Professionsuddannelsens formål er, at uddanne psykoterapeuter, der kan udøve individuel oplevelsesorienteret psykoterapi på eksistentielt grundlag med en høj faglig etik.
Uddannelsen bygger på et humanistisk og eksistentielt livssyn:
• Mennesket er unikt og har en iboende stræben mod udvikling.
• Et individ kan kun forståes og mødes ud fra vedkommendes egen oplevelse af sig selv og sin tilværelse.
• Vi er som mennesker hver især ansvarlige for vores eget liv, vores handlinger, tilvalg og fravalg.
• Det er afgørende for livskvaliteten af kunne være tilstede her og nu.
Den oplevelsesorienterede og eksistentielle psykoterapi tager udgangspunkt i denne opfattelse af mennesket. Den oplevelsesorienterede psykoterapi koncentrerer sig om relationer og kontakten i nuet. Ved at møde klienten uforbeholdent, hvor vedkommende er, med alt hvad dette indebærer af sansemæssige oplevelser, tanker, følelser og spiritualitet, åbnes for muligheden for personlig vækst. Og med denne, den livsudfoldelse og potentielle glæde, der bor i os alle sammen.
Den oplevelsesorienterede psykoterapi indbefatter desuden den fænomenologiske metode. Fænomenologi omhandler kort beskrevet verdenen, som den tager sig ud for bevidstheden. Det vil sige, at vi som oplevelsesorienterede psykoterapeuter ikke interesserer os så meget for rigtig og forkert, sandt eller falskt, men mere om hvordan klienten selv oplever virkeligheden. Hvilke værdier, antagelser og konsekvenser dette indebærer, samt de iboende paradokser, der altid er en del af livet.
Jeg har tillige gennemført Psykiatrifondens fem-dages uddannelse og dermed certificeret underviser i psykisk førstehjælp. Har fået uddybet kendskab til følgende psykiske sygdomme, krisesituation og -reaktioner: Depression, angst, psykoser, misbrug, selvmordstanker, og selvmordsadfærd, selvskadende adfærd, panikanfald, reaktioner ved traumer, aktuelle psykotiske tilstande, alvorlige reaktioner ved misbrug af stoffer og alkohol og aggressiv adfærd.
Uddannelsen er afsluttet med en eksamen, der demonstrerer evne til at: Tilegne sig og videreformidle viden om psykiske sygdomme og krisesituationer. Forklare baggrunden for og formålet med psykisk førstehjælp. Instruere andre i handleplanen for psykisk førstehjælp. Håndtere og indgå i en undervisningssituation. Formidle viden om mennesker, der har en psykisk sygdom eller er i krise, på en positiv og ikke-stigmatiserende måde.
Siden marts 2014 har jeg været frivillig rådgiver i Psykiatrifonden, hvor jeg har vagt en gang om ugen af fire timer. Jeg har indtil videre har haft mere end 130 samtaler med både psykisk syge og pårørende.
Gennem Lehman & Partners på Kurhotel Skodsborg underviser og coacher jeg mænd og kvinder, der er sygemeldte med stress, angst og/eller depression eller er ledige. Jeg holder oplæg om stress, angst, selvværd, sygdomsindsigt, personlig branding, sociale kompetencer og kommunikation. Laver plan for tilbagevenden til jobbet.
Pris: Terapi/rådgivning – en session (50 min.) koster 900 kr. Er du studerende/ledig giver jeg rabat, så du kun skal betale 500 kr.
Skype: Jeg hedder lizl.rand på Skype. Jeg har gennemført mange samtaler via Skype, hvor vi sidder hver for sig og alligevel kan se hinanden og tale. Det fungerer rigtig godt og kan være den bedste løsning, hvis man er presset tidsmæssigt, bor i en anden del af landet eller vil have en samtale indenfor nærmeste fremtid eller på skæve tidspunkter.
Sted: Hvis du gerne vil mødes, kan jeg tilbyde walk and talk i Dyrehaven: Mødested ved den røde port tæt på Klampenborg Station. Det er også muligt at mødes på Kurhotel Skodsborg: Skodsborg Strandvej 139, 2942 Skodsborg.
Kontakt: Skriv til mig på lizl.rand@gmail.com – her kan jeg altid træffes og jeg vender hurtigt tilbage. Jeg er noget sværere at fange på telefon 22 61 92 80 – send evt. sms – så ringer jeg tilbage så hurtigt, det er muligt. Min hjemmeside er http://lizlrand.com/
Evt. afbud skal meldes senest 24 timer før en aftale, ellers vil der blive opkrævet for den aftalte samtaletid.

Lizl Rand psykoterapeut, psykisk førstehjælp, stress, udbrændthed, angst

Lizl Rand psykoterapeut, psykisk førstehjælp

Firma information

Vores adresse:

Skodsborg strandvej 139

Lægehenvisning:

Nej, vi tager desværre ikke imod lægehenvisninger direkte

Kontakt behandler