Om Marie-Louise Dehn

Køn:

Kvinde

Sprog:

Dansk

Engelsk

Uddannelse:

Autoriseret psykolog

Efteruddannelse som specialist i klinisk psykologi og psykoterapi for voksne

Efteruddannelse indenfor moderne psykodynamisk psykoterapi og dialektisk adfærdsterapi/kognitiv adfærdsterapi

Marie-Louise Dehn psykolog.

Beskrivelse af dig som behandler?
Jeg er først og fremmest en autentisk, engageret og målrettet psykolog. Derudover, vil jeg beskrive mig selv som empatisk, ærlig og fokuseret. Jeg er optaget af at bedrive ”best practice”, får selv supervision og holder mig opdateret ift. den evidensbaserede forskning og sundhedsstyrelsens anbefalinger. Jeg er ikke typen der holder meget lange pauser, men mener samtidigt, at der da skal være plads til refleksion.
Jeg brænder for mit arbejde og engagerer mig i hver session.

Hvilken behandler uddannelse har du?
Jeg er autoriseret psykolog, og har siden efteruddannet mig til specialist i klinisk psykologi og psykoterapi for voksne. Jeg har efteruddannelse indenfor moderne psykodynamisk psykoterapi og dialektisk adfærdsterapi/kognitiv adfærdsterapi.

Hvilke områder har du erfaring med?
Jeg har arbejder i psykiatrien og i privatpraksis, og har deraf bred erfaring. Eksempelvis; har jeg megen erfaring med angstlidelser, depression, stress, personlighedsforstyrrelser, perfektionismevanskeligheder, og selvskade. Herudover har jeg også beskæftiget mig meget med arbejdsmæssige vanskeligheder, mobning, fyringer/omplaceringer, udfordringer i arbejdsteams, tilbagevenden til arbejdspladsen efterflg. stress, sygdomsforløb mv.
Desuden foretager jeg neuropsykologiske testninger ift. afdækning af styrker, samt omfang og form af kognitive vanskeligheder.
Personlighedstest i form af NEO PI, foretager jeg også, og jeg er certificeret i den.
Det er en test, som man anvender til at undersøge normalpersonligheden, og som kun psykologer må foretage. Testen er trækpsykologisk, hvilket betyder, at den beskriver personlighedstræk.
Det er ikke et diagnoseredskab, men en måde at komme nærmere en mere fyldestgørende afdækning af det menneske man sidder overfor, og som kan være et brugbart redskab i terapeutisk sammenhæng.

Hvilken metode benytter du i din behandling?
Kognitiv adfærdsterapi, dialektisk adfærdsterapi, psykodynamisk psykoterapi.
Alt afhængigt af hvem jeg sidder overfor og hvad problemet, udfordringen eller diagnosen er.

http://www.psykologen.net/

Marie-Louise Dehn psykolog stress angst depression behandler

Marie-Louise Dehn psykolog stress angst depression

 

Firma information

Vores adresse:

Store Kongensgade 75A

Telefon:
Lægehenvisning:

Nej, vi tager desværre ikke imod lægehenvisninger direkte

Kontakt behandler