Om Trine Lind Laursen

Køn:

Kvinde

Sprog:

Dansk

Engelsk

Uddannelse:

psykolog fra Københavns Universitet i 2006 og er autoriseret af psykolognævnet

flere års efteruddannelse, kurser og supervision bag mig – herunder også en 2-årige kognitiv efteruddannelse.

Trine Lind Laursen Psykolog

Beskrivelse af dig som behandler?
Jeg er praktiserende psykolog og medejer af Lind & Karmark – Kognitiv Psykolog Praksis på Vesterbrogade i København. Jeg har 10 års specialiseret erfaring i arbejdet med stress, angst, OCD, depression og lavt selvværd og vil meget gerne hjælpe dig videre, hvis det er noget, du kæmper med. Det betyder meget for mig, at du som klient føler dig godt mødt her hos mig og jeg gør alt for at opdatere mig indenfor nye terapiretninger, så jeg kan yde den bedste hjælp til dig. Du vil blive klædt på med konkrete værkstøjer til at ændre de tanke- og adfærdsmønstre, som er vedligeholdende for dit problem nu-og-her. Med det udgangspunkt kan vi arbejde med det, man indenfor metoden kalder ”leveregler” – de livsstrategier (og måder at være i verden på), som vi ofte har med os fra tidligt i livet og som måske spænder ben for at ændre vante tanke- og adfærdsmønstre. Forløbet skræddersys specifikt til dig. Behandlingen er baseret på et støttende og ligeværdigt samarbejde.

Hvilken behandler uddannelse har du?
Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2006 og er autoriseret af psykolognævnet. Jeg har flere års efteruddannelse, kurser og supervision bag mig – herunder også en 2-årige kognitiv efteruddan-nelse.

Hvilke områder har du erfaring med?
Jeg har specialiseret mig i behandling af stress, depression og angst – herunder OCD, panikangst, social angst, generaliseret angst, sygdomsangst og fobier. Jeg har også erfaring i arbejdet med forskellige typer af afhængighed.

Hvilken metode benytter du i din behandling?
Jeg arbejder kognitiv adfærdsterapeutisk og meget inspireret af nyere retninger indenfor metoden såsom ACT., mindfulness og den metakognitive tilgang.

Hvilke sprog kan du snakke?
Jeg varetager forløb på dansk og engelsk.

Tager du imod lægehenvisning?
Nej
Hvad er:
Dine åbningstider 8:00 til 20:00
Din hjemmeside http://www.kognitivpsykologpraksis.dk
Din email man kan skrive til kontakt@kognitivpsykologpraksis.dk
Dit tlf nummer man kan booke på 53 88 12 00

Psykolog, stress, angst, depression, panikangst, socialangst, fobier, sygdomsangst, OCD, genereliseret angst

Firma information

Vores adresse:

Vesterbrogade 124 B, 4 tv

Telefon:
Lægehenvisning:

Nej, vi tager desværre ikke imod lægehenvisninger direkte

Kontakt behandler