Brugerbetingelser på Sensitalk.dk

Formålet med Sensitalk.dk er informere brugere omkring mentale udfordringer såsom stress, angst og depression. Dette vil ske via artikler, brevkasse funktion besvaret af professionelle samt en chatfunktion hvor man kan snakke med ligesindede.
Sensitalk.dk gennemlæser alle artikler og brevkasse besvarelser og har ansvaret for at indholdet af disse er på et professionelt niveau. Sensitalk kan dog ikke garantere at indholdet på sitet tilfredsstiller alle brugernes behov for viden. Der vil komme nye artikler og brevkasse besvarelser løbende, men eftersom der er et begrænset antal af brevkasse redaktører, kan det ikke garanteres at alle henvendelser bliver besvaret.

Vedr chat funktionen:
Sensitalk.dk har ansvaret for at sikre driften af chat funktionen foregår på hvad der må defineres som et stable niveau. Sensitalk.dk kan ikke garantere at der ikke kan forekomme ”nedetid” af chat funktionen grundet tekniske udfordringer og tager ikke ansvaret for eventuelt mistede chat dialoger.
Det er til hver en tid op til brugerne af chat funktionen selv at opretholde en god og konstruktiv tone som ikke kan opleves som stødende eller krænkende for andre brugere af chat funktionen. Brugen af stødende eller ødelæggende adfærd kan medføre udelukkelse af chatfunktionen. Sensitalk fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med eventuelt dårlige oplevelser man kan have haft i forbindelse med at benytte Sensitalk.dk, herunder stødende oplevelser i chatten.

Behandling af personoplysninger:
Alt hvad der gives af data fra privatpersoner til Sensitalk.dk forbliver fortroligt. Dette gælder både med-lemsoplysninger, chat dialoger samt brevkasse henvendelser. Hvis en bruger udfylder en formular om at blive kontaktet af en behandler, så giver vi dog denne henvendelse videre til den ønskede behandler.
Brugere kan til hver en tid slette sin profil på Sensitalk.dk.

Køb samt opsigelse af bruger/abonnement:
Man kan til hver en tid opsige/slette sin profil eller sit abonnement hos Sensitalk.dk. Hvis der er tale om et betalings abonnement, så vil betalingen stoppe fra den førstkommende første i måneden. Et abonnement skal dog opsiges mindst 14 dage før det bliver den første i måneden da opsigelsen og abonnementshævningen skal behandles.
Ved køb af abonnements aftaler, så godkender kunden at Sensitalk løbende må gennemføre transaktioner på kundens betalingskort indtil samarbejdet ophører.